یک دقیقه سکوت به احترام پله در هفته پانزدهم لیگ برتر - برگزیده ها