کیانوش رستمی در لیگ برتر دوم شد/قهرمانی دهدار قهرمان در دسته ۹۶ کیلوگرم - برگزیده ها