به گزارش ایسنا، مرحله اول لیگ برتر وزنه برداری در دو رده سنی جوانان و بزرگسالان در مجموعه آزادی در حال برگزاری است.  در دسته ۹۶ کیلوگرم  که رقابت حساسی بین کیانوش رستمی و رضا دهدار بود در پایان رستمی در رقابت با رضا دهدار ملی‌پوش وزنه برداری که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان آماده می کند نتوانست اول شود و پس از دهدار در رده دوم قرار گرفت. 

دهدار رکورد  مجموع ۳۸۰ کیلوگرم را به ثبت رساند و رستمی در مجموع ۳۷۶ کیلوگرم وزنه زد. 

نتایج دسته ۹۶ کیلوگرم به شرح زیر است:
رده بزرگسالان
۱- رضا دهدار از ذوب آهن:  ۱۶۸ یک ضرب، ۲۱۲ دوضرب و مجموع ۳۸۰ کیلوگرم 
۲-کیانوش رستمی از ملی حفاری: ۱۷۴ یک ضرب، ۲۰۲ دوضرب و مجموع ۳۷۶ کیلوگرم 
۳- رضا بیرالوند از ذوب آهن : ۱۶۰ یک ضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۵۰ کیلوگرم 

رده جوانان
۱-فرهاد اکبری از عقاب: ۱۵۴ یک ضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۴۴ کیلوگرم 
۲-محمد توفیق پوزش از فولاد خوزستان: ۱۵۲ یک ضرب،  ۱۸۹ دوضرب و مجموع ۳۴۱ کیلوگرم  
۳- سهیل سفید چقایی از نیروی زمینی: ۱۴۰ یک ضرب، ۱۸۱ دوضرب و مجموع ۳۲۱ کیلوگرم 

 نتایج  دسته های دیگر به شرح زیر است:
دسته ۵۵ کیلوگرم:
۱-  پیمان دهقانی (تیم فولادین ذوب)یکضرب: ۹۰ کیلوگرم، دوضرب: ۱۲۶ کیلوگرم، مجموع: ۲۱۶ کیلوگرم
۲-  حسن گلپرور (تیم ذوب آهن اصفهان) یکضرب: ۹۴ کیلوگرم، دوضرب: ۱۲۱ کیلوگرم، مجموع: ۲۱۵ کیلوگرم
۳-  محمد اصغرنژاد (تیم ذوب آهن اصفهان) یکضرب: ۹۵ کیلوگرم، دوضرب: ۱۱۳، مجموع: ۲۰۸ کیلوگرم

دسته ۶۱ کیلوگرم:
۱-  حافظ قشقایی (تیم ذوب آهن اصفهان) یکضرب: ۱۱۵ کیلوگر، دوضرب: ۱۵۱ کیلوگرم، مجموع: ۲۶۶ کیلوگرم
۲-  مجید عسکری (تیم فولادین ذوب) یکضرب: ۱۱۲ کیلوگرم، ۱۵۰ کیلوگرم، مجموع: ۲۶۱ کیلوگرم
۳-  مهدی امیری (تیم عقاب) یکضرب: ۱۱۱ کیلوگرم، دوضرب: ۱۱۹ کیلوگرم، مجموع: ۲۳۰ کیلوگرم

 دسته ۶۷ کیلوگرم جوانان:

۱-رضا باقی از زیروه اردبیل: ۱۱۹ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۳۸ دوضرب و ۲۵۷ مجموع
۲-پویا احمدی منفرد از مس رفسنجان: ۱۱۴ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۳۶ دوضرب و ۲۵۰مجموع
۳-محمدمهدی دواسری از زیروه اردبیل: ۱۰۳ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۳۷ دوضرب و ۲۴۰ مجموع

دسته ۶۷ کیلوگرم بزرگسالان: 
۱-کیومرث مقدسی از فولادین ذوب آمل: ۱۲۳کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۴۶دوضرب و ۲۶۹مجموع
۲-شاهرخ عقیلی خواه از ملی حفاری: ۱۱۱ کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۴۵دوضرب و ۲۵۶مجموع
۳-مهران قاسم زاده از عقاب: ۱۱۲کیلوگرم در حرکت یک ضرب، ۱۳۳دوضرب و ۲۴۵مجموع

دسته ۷۳ کیلوگرم بزرگسالان: 
۱-میثم زارعی از ملی حفاری: ۱۳۶ در حرکت یکضرب، ۱۶۱ دوضرب و ۲۹۷ مجموع
۲-جابر بهروزی از فولادین ذوب آمل: ۱۳۵ در یکضرب، ۱۶۰ دوضرب و ۲۹۵ مجموع
۳-مصطفی زارعی از ملی حفاری: ۱۳۴ در یکضرب، ۱۵۸ دوضرب و ۲۹۲ مجموع

 دسته ۷۳ کیلوگرم جوانان: 
۱-سپنتا حاکم زاده از نیروی زمینی: ۱۲۶ در یکضرب، ۱۴۵ دوضرب و ۲۷۱ مجموع
۲-امیرحسین حسین زاده از زیروه اردبیل: با ۱۱۲ در یکضرب، ۱۵۸ دوضرب و ۲۷۰ مجموع
۳-علیرضا منصوری از عقاب: با ۱۱۵ در یکضرب، ۱۴۹ دوضرب و ۲۶۴ مجموع

 دسته ۸۱ کیلوگرم جوانان: 
۱- علیرضا عباسپور از عقاب : ۱۴۴ یک ضرب، ۱۷۸ دوضرب و مجموع ۳۲۲ کیلوگرم
۲-عبداله بیرانوند از عقاب: ۱۴۴ یک ضرب، ۱۷۷ دوضرب و مجموع ۳۲۱ کیلوگرم 
۳- شاهین شریفی از مناطق نفت خیز جنوب:  ۱۳۱ یکضرب، ۱۵۷  دوضرب و مجموع ۲۸۸ کیلوگرم 

دسته ۸۱ کیلوگرم بزرگسالان:
۱-مرتضی بیگلری از فولادین ذوب آمل: ۱۵۲ یکضرب،  ۱۹۵دوضرب و مجموع ۳۴۷کیلوگرم 
۲-عبداله بیرانوند از عقاب:۱۴۴ یک ضرب، ۱۷۷ دوضرب و مجموع ۳۲۱ کیلوگرم 
۳-محمدهادی پور حسینی از ملی حفاری: ۱۴۸ یکضرب، ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۲۰ کیلوگرم 

دسته ۸۹ کیلوگرم جوانان:
۱-علی کشتکار از فولاد خوزستان: ۱۴۳ یکضرب،  ۱۷۶ دوضرب و مجموع ۳۱۹ کیلوگرم 
۲-عباس فخر زارع از فولاد خوزستان: ۱۲۸ یکضرب،  ۱۷۵ دوضرب و مجموع ۳۰۳ کیلوگرم 
۳-مصطفی برومند از عقاب: ۱۳۰ یکضرب، ۱۷۲ دوضرب و مجموع ۳۰۲ کیلوگرم 

دسته ۸۹ کیلوگرم بزرگسالان: 
۱-مصطفی جوادی از فولادین ذوب آمل:  ۱۶۰یکضرب،  ۱۹۶ دوضرب و مجموع  ۳۵۶ کیلوگرم 
۲-علیرضا معینی از ذوب آهن:  ۱۶۵ یکضرب، ۱۸۷ دوضرب و مجموع ۳۵۲ کیلوگرم 
۳-مهدی پاپی از ملی حفاری: ۱۵۴ یکضرب، ۱۹۳ دوضرب و مجموع ۳۴۷ کیلوگرم 

دسته ۱۰۲ کیلوگرم بزرگسالان:
۱-امیر حقوقی از ذوب آهن: ۱۷۲ یکضرب، ۲۱۷ دوضرب و مجموع ۳۸۹ کیلوگرم
۲-ایوب موسوی از فولادین ذوب آمل: ۱۶۴ یکضرب، ۱۹۰ دوضرب و مجموع ۳۵۴ کیلوگرم
۳-علی صالحی پور از ملی حفاری ۱۶۱ سر ۱۶۰ یکضرب، ۱۷۳ دوضرب و مجموع ۳۳۳ کیلوگرم

دسته ۱۰۲ کیلوگرم جوانان
۱-حسین بیرانوند از فولاد خوزستان:  ۱۵۵ یکضرب، ۱۸۸ ضرب و مجموع ۳۴۳ کیلوگرم
۲-مسعود نصرتی از زیروه اردبیل:  ۱۵۶ یکضرب، ۱۸۱ دوضرب و مجموع ۳۳۷ کیلوگرم
۳-سپهر مردانی از مناطق نفت خیز جنوب:  ۱۴۸ یکضرب، ۱۶۰ دوضرب و مجموع ۳۰۸ کیلوگرم 

انتهای پیام

منبع : ایسنا