کشف بیش از۶ تن موادمخدر طی ۴۸ساعت گذشته در کشور - برگزیده ها