کشته شدن شش تن از اعضای پ.ک.ک در حمله ترکیه به شمال عراق - برگزیده ها