کاش فرد بهتری برای فدراسیون فوتبال کاندیدا می‌شد - برگزیده ها