کارشکنی چینی‌ها برای حذف برخی ماده‌ها در رویینگ بازی‌های آسیایی - برگزیده ها