ژاپن به دنبال راه‌حلی میانه در قبال المپیک پکن - برگزیده ها