چرایی به تعویق افتادن بازی‌های آسیایی از سوی چین - برگزیده ها