چالش‌های لاپید در تعامل با احیای برجام - برگزیده ها