پیشکسوت دوومیدانی: کمبود بودجه دلیل افت رده‌های پایه است - برگزیده ها