پل شریدر قلب افتخاری سارایوو را می‌گیرد - برگزیده ها