پایان کار دختران سابریست ایران در جدول انفرادی جام جهانی گرجستان - برگزیده ها