«وضعیت زرد۳» ساخته می‌شود/ جامعه روشنفکری مرجع تماشای سریال‌هاست؟ - برگزیده ها