وزارت بهداشت مخالف تعدیل نیرو است/ کمبود ۱۰۰ هزار نیرو - برگزیده ها