ورمزیار: کی‌روش- نکونام ترکیب خوبی است/ امیدوارم آبرومندانه بازی کنیم - برگزیده ها