همکاری و گفت‌وگو ابزار موثر برای ارتقا حقوق بشر است - برگزیده ها