همکاری فردوسی‌پور با صداوسیما ادامه دارد - برگزیده ها