همکاری اورژانس و انجمن اوتیسم برای ارائه خدمات به بیماران مبتلا به اوتیسم - برگزیده ها