نویدکیا: هنوز سه بازی دیگر مانده/ اخراج پورقاز سخت‌گیرانه بود - برگزیده ها