نماهنگ «لحظه صعود» برای تیم ملی فوتبال منتشر شد - برگزیده ها