نبرد با کرونا ادامه دارد/ثبت رکورد بیماران کرونایی در تهران - برگزیده ها