ناآرامی‌های اخیر عراق؛ عرصه تسویه حساب‌های شخصی - برگزیده ها