به گزارش ایسنا، در جریان برگزاری اردوی تیم‌ملی کوراش ایران که اواخر فروردین ماه سال جاری برگزار شد از ورزشکاران حاضر در اردو تست دوپینگ گرفته شد و با مشخص شدن نتایج، نمونه اولیه دوپینگ ۲ ملی‌پوش کوراش ایران مثبت شده است.

یکی از این ورزشکاران ماده خاص ممنوعه مصرف کرده و محرومیت ۲ ساله در انتظار وی خواهد بود، دیگر ملی‌پوش نیز به دلیل مصرف ماده ممنوعه غیرخاص در صورت پذیرش دوپینگ ۳ سال و در صورت عدم پذیرش ۴ سال محروم خواهد شد. این درحالی است که مثبت شدن نتایج تست‌ها به ورزشکاران مربوطه اعلام شده است.

گفتنی است در مرحله اول پس از اخذ نمونه دوپینگ از ورزشکار، اعلام نتایج مثبت از سوی آزمایشگاه و اثبات مواد تخلف از قوانین دوپینگ مدنظر قرار می گیرد. پس از آن بررسی پیشینه ورزشکار اعم از داشتن TUE معتبر(معافیت استفاده درمانی ورزشکاران)، داشتن سابقه تخلف، بررسی استاندارد نمونه‌گیری و بررسی استاندارد آزمایشگاه‌ها در مرحله بعدی در دستور کار قرار دارد. در مرحله بعد، صدور تعلیق موقت انجام می‌شود؛ تعلیق موقت اجباری بر اساس وجود یافته آزمایشگاهی برای مواد و روش‌های غیرخاص و نیز تعلیق موقت اختیاری بر اساس وجود یافته آزمایشگاهی برای مواد و روش‌های خاص در این مرحله انجام می‌شود.

پس از آن ارسال ابلاغ اولیه تخلف در دستورکار قرار دارد و اعلام شرایط پرونده بر اساس یافته‌ها و شواهد موجود، اعلام عواقب ناشی از تخلف و نیز اعلام شرایط حذف یا کاهش دوره محرومیت در مرحله ابلاغ اولیه تخلف، مدنظر قرار می‌گیرد. درخواست آنالیز نمونه B، پذیرش داوطلبانه تعلیق موقت و نیز ارائه توضیحات، اسناد و مدارک در مورد نحوه ورود ماده ممنوعه به بدن ورزشکار از جمله حقوق ورزشکار در این مرحله است.  

در مرحله بعد مهلت ۱۰ روزه‌ای برای ارسال مدارک و درخواست‌ها توسط ورزشکار وجود دارد و انتخاب گزینه‌های مربوط به روند دادرسی توسط ورزشکار شامل سه مورد است؛ چشم پوشی از دادرسی که منجر به صدور رای مستقیم بدون حضور ورزشکار می‌شود، پذیرش اولیه تخلف و قبول مجارات که منجر به یکسال کاهش محرومیت برای محرومیت‌های ۴ ساله و بیش‌تر است و نیز حضور در مراحل دادرسی، ارائه اسناد و مدارک یا احضار شهود توسط ورزشکار سه موردی هستند که در روند دادرسی توسط ورزشکار می‌توانند مدنظر قرار گیرند.

پس از این مرحله، مهلت ۷ روزه‌ای برای ارائه پاسخ و انتخاب نحوه ادامه دادرسی توسط ورزشکار وجود دارد و ارسال مدارک و اسناد و دفاعیات ورزشکار به شورای صدور رای، صدور حکم اولیه، مهلت ۲۱ روزه جهت تقاضای استیناف به ترتیب مراحل بعدی را تشکیل می دهند.  در صورت مثبت بودن درخواست استیناف خواهی، پرونده به شورای استیناف ارسال می‌شود و صدور حکم نهایی انجام و در نهایت اعلام عمومی می‌شود و در صورتی که پاسخ مربوط به استیناف خواهی منفی باشد، ورزشکار با اعلام رای عمومی مواجه خواهد شد.

انتهای پیام

منبع : ایسنا