ملی‌پوش سابر: به حواشی ورود نمی‌کنیم/کسانی که انتقاد می‌کنند به انصاف خودشان برگردند - برگزیده ها