مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا به تعویق افتاد - برگزیده ها