مجلس و دولت به حرکت زشت اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسخ قاطع می‌دهند - برگزیده ها