مجتمع گلخانه‌ای گرمی سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد - برگزیده ها