لاپید: به بایدن اعلام کردم که مخالف توافق هسته‌ای هستیم - برگزیده ها