«قورقوشوم» جزو ۵ فیلم برتر جشنواره گراندآف لهستان قرار گرفت - برگزیده ها