فنر رشد بورس به یک باره رها می‌شود/ از فرصت جا نمانید - برگزیده ها