فرمانده نیروی دریایی ارتش با وابسته نظامی هند دیدار کرد - برگزیده ها