ضرورت راه اندازی بیمه بدون مقصر در نظام سلامت کشور - برگزیده ها