ضربه جدید به دولت اسرائیل/کابینه بنت به سقوط نزدیک‌تر می‌شود - برگزیده ها