شطرنج‌باز ایران مقابل حریفی از رژیم صهیونیستی حاضر نشد - برگزیده ها