شجاعت در انتخاب کسب و کارم من را میلیاردر کرد - برگزیده ها