سمینار تخصصی "بررسی جایگاه دین و مردم سالاری دینی در ایران" برگزار شد - برگزیده ها