«سلامت روان در جهانی نابرابر»، شعار روز جهانی سلامت روان - برگزیده ها