سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: کمبود پزشک محسوس است - برگزیده ها