ساعت ۲۱ امشب؛ نوای «الله اکبر» در سراسر کشور - برگزیده ها