سازمان ملل: از ابتدای امسال ۵۵۰ هزار نفر در افغانستان آواره شده‌اند - برگزیده ها