رییس کنفدراسیون آسیا: نگاه‌ها به ورزش ناشنوایان ایران تغییر کرده است - برگزیده ها