روسیه و چین رزمایش دریایی مشترک برگزار می‌کنند - برگزیده ها