روسیه: هند احتمالا اولین خریدار سامانه اس-۵۰۰ است - برگزیده ها