رنگ‌بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/افزایش شهرهای قرمز - برگزیده ها