«رقابت‌های نامشروع و شرارت برخی کشورها» در یونسکو - برگزیده ها