رئیس کل سازمان نظام پزشکی: راهی جز خرید فوری و فراوان واکسن وجود ندارد - برگزیده ها