درخشان: پرسپولیس برای فصل بعد باید تقویت شود - برگزیده ها