«درآغوش درخت» سیمرغ اصلی را در اکران می‌گیرد/در تدارک «کمی بیشتر» - برگزیده ها