داوران فصل نخست مسابقه تلویزیونی «کارویا» معرفی شدند - برگزیده ها