خسروی‌نژاد: میراسماعیلی با استعفا در حق جامعه جودو خوبی کند/ با رفتن او شاید مشکل حل شود - برگزیده ها